Відвід Ду 15 (21,3) Відвід Ду 20 (26,9) Відвід Ду 25 (33,7) Відвід Ду 32 (42,4) Відвід Ду 40 (48,3) Відвід Ду 50 (57) Відвід Ду 65 (76) Відвід Ду 80 (89) Відвід Ду 100 (108) Відвід Ду 125 (133) Відвід Ду 150 (159) Відвід Ду 200 (219) Відвід Ду 250 (273) Відвід Ду 300 (325) Відвід Ду 400 (426) Відвід Ду 500 (530) Відвід Ду 600 (630)
Корок Ду 15 (21,3) Корок Ду 20 (26,9) Корок Ду 25 (33,7) Корок Ду 32 (42,4) Корок Ду 40 (48,3) Корок Ду 50 (57) Корок Ду 65 (76) Корок Ду 80 (89) Корок Ду 100 (108) Корок Ду 125 (133) Корок Ду 150 (159) Корок Ду 200 (219) Корок Ду 250 (273) Корок Ду 300 (325) Корок Ду 400 (426) Корок Ду 500 (530) Корок Ду 600 (630) Корок Ду 1000 (1020)
Муфта сталева різьбова Ду 15 Муфта сталева різьбова Ду 20 Муфта сталева різьбова Ду 25 Муфта сталева різьбова Ду 32 Муфта сталева різьбова Ду 40 Муфта сталева різьбова Ду 50 Муфта сталева різьбова Ду 65 Муфта сталева різьбова Ду 80 Муфта сталева різьбова Ду 100 Муфта сталева різьбова Ду 15 Муфта сталева різьбова Ду 20 Муфта сталева різьбова Ду 25 Муфта сталева різьбова Ду 32 Муфта сталева різьбова Ду 40 Муфта сталева різьбова Ду 50
Трійник сталевий приварний Ду 15 (21,3) Трійник сталевий приварний Ду 20 (26,9) Трійник сталевий приварний Ду 25 (33,7) Трійник сталевий приварний Ду 32 (42,4) Трійник сталевий приварний Ду 40 (48,3) Трійник сталевий приварний Ду 50 (57) Трійник сталевий приварний Ду 65 (76) Трійник сталевий приварний Ду 80 (89) Трійник сталевий приварний Ду 100 (108) Трійник сталевий приварний Ду 125 (133) Трійник сталевий приварний Ду 150 (159) Трійник сталевий приварний Ду 200 (219) Трійник сталевий приварний Ду 250 (273) Трійник сталевий приварний Ду 300 (325)
Бочонок Ду 15 Бочонок Ду 20 Бочонок Ду 25 Бочонок Ду 32 Бочонок Ду 40 Бочонок Ду 50 Бочонок Ду 65
Згін сталевий різьбовий Ду 15 Згін сталевий різьбовий Ду 20 Згін сталевий різьбовий Ду 25 Згін сталевий різьбовий Ду 32 Згін сталевий різьбовий Ду 40 Згін сталевий різьбовий Ду 50 Згін сталевий різьбовий Ду 65 Згін сталевий різьбовий Ду 80 Згін сталевий різьбовий Ду 100
Різьба сталева приварна Ду 15 Різьба сталева приварна Ду 20 Різьба сталева приварна Ду 25 Різьба сталева приварна Ду 32 Різьба сталева приварна Ду 40 Різьба сталева приварна Ду 50 Різьба сталева приварна Ду 65 Різьба сталева приварна Ду 80 Різьба сталева приварна Ду 100 Різьба сталева приварна Ду 15 (ДОВГА) Різьба сталева приварна Ду 20 (ДОВГА) Різьба сталева приварна Ду 25 (ДОВГА) Різьба сталева приварна Ду 32 (ДОВГА) Різьба сталева приварна Ду 40 (ДОВГА) Різьба сталева приварна Ду 50 (ДОВГА)
Контргайка сталева Ду 15 Контргайка сталева Ду 20 Контргайка сталева Ду 25 Контргайка сталева Ду 32 Контргайка сталева Ду 40 Контргайка сталева Ду 50 Контргайка сталева Ду 65 Контргайка сталева Ду 80
Перехід сталевий приварний Ду 20х15 (26,9х21,3) Перехід сталевий приварний Ду 25х15 (33,7х21,3) Перехід сталевий приварний Ду 25х20 (33,7х26,9) Перехід сталевий приварний Ду 32х15 (42,4х21,3) Перехід сталевий приварний Ду 32х20 (42,4х26,9) Перехід сталевий приварний Ду 32х25 (42,4х33,7) Перехід сталевий приварний Ду 40х15 (48,3х21,3) Перехід сталевий приварний Ду 40х20 (48,3х26,9) Перехід сталевий приварний Ду 40х25 (48,3х33,7) Перехід сталевий приварний Ду 40х32 (48,3х42,4) Перехід сталевий приварний Ду 50х20 (57х26,9) Перехід сталевий приварний Ду 50х25 (57х33,7) Перехід сталевий приварний Ду 50х32 (57х42,4) Перехід сталевий приварний Ду 50х40 (57х48,3) Перехід сталевий приварний Ду 65х25 (76х33,7) Перехід сталевий приварний Ду 65х32 (76х42,4) Перехід сталевий приварний Ду 65х40 (76х48,3) Перехід сталевий приварний Ду 65х50 (76х57) Перехід сталевий приварний Ду 80х32 (89х42,4) Перехід сталевий приварний Ду 80х40 (89х48,3) Перехід сталевий приварний Ду 80х50 (89х57) Перехід сталевий приварний Ду 80х65 (89х76) Перехід сталевий приварний Ду 100х40 (108х48,3) Перехід сталевий приварний Ду 100х50 (108х57) Перехід сталевий приварний Ду 100х65 (108х76) Перехід сталевий приварний Ду 100х80 (108х89) Перехід сталевий приварний Ду 125х50 (133х57) Перехід сталевий приварний Ду 125х65 (133х76) Перехід сталевий приварний Ду 125х80 (133х89) Перехід сталевий приварний Ду 125х100 (133х108) Перехід сталевий приварний Ду 150х50 (159х57) Перехід сталевий приварний Ду 150х65 (159х76) Перехід сталевий приварний Ду 150х80 (159х89) Перехід сталевий приварний Ду 150х100 (159х108) Перехід сталевий приварний Ду 150х125 (159х133) Перехід сталевий приварний Ду 200х65 (219х76) Перехід сталевий приварний Ду 200х80 (219х89) Перехід сталевий приварний Ду 200х100 (219х108) Перехід сталевий приварний Ду 200х125 (219х133) Перехід сталевий приварний Ду 200х150 (219х159) Перехід сталевий приварний Ду 250х100 (273х100) Перехід сталевий приварний Ду 250х125 (273х133) Перехід сталевий приварний Ду 250х150 (273х159) Перехід сталевий приварний Ду 250х200 (273х219) Перехід сталевий приварний Ду 300х100 (325х108) Перехід сталевий приварний Ду 300х150 (325х159) Перехід сталевий приварний Ду 300х200 (325х219) Перехід сталевий приварний Ду 300х250 (325х273) Перехід сталевий приварний Ду 400х200 (426х219) Перехід сталевий приварний Ду 400х300 (426х325) Перехід сталевий приварний Ду 500х300 (530х325) Перехід сталевий приварний Ду 500х400 (530х426)
Фланець сталевий приварний Ду 15 Фланець сталевий приварний Ду 20 Фланець сталевий приварний Ду 25 Фланець сталевий приварний Ду 32 Фланець сталевий приварний Ду 40 Фланець сталевий приварний Ду 50 Фланець сталевий приварний Ду 65 Фланець сталевий приварний Ду 80 Фланець сталевий приварний Ду 100 Фланець сталевий приварний Ду 125 Фланець сталевий приварний Ду 150 Фланець сталевий приварний Ду 200 Фланець сталевий приварний Ду 250 Фланець сталевий приварний Ду 300 Фланець сталевий приварний Ду 350 Фланець сталевий приварний Ду 400 Фланець сталевий приварний Ду 500 Фланець сталевий приварний Ду 600
Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 40 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 50 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 65 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 80 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 100 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 100 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 125 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 150 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 150 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 200 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 200 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 250 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 250 Фланець сталевий приварний під бурт. втулку Ду 300